ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดุธิตา 2. เด็กหญิงวลัยพร สิงหาร
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:22   อ่าน 272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงจิณัฐดา สังข์ประไพ 2. เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วเมือง 3. เด็กหญิงอังคณา เหลืองช่างทอง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:20   อ่าน 280 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : ด็กหญิงวริศรา สูนพยานนท์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:19   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พุ่มพวง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:18   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุญฑิตา สุดาจันทร์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:15   อ่าน 297 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิเศรษฐ์ ทิพย์อรัญ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:14   อ่าน 283 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ อาจเพ็ชร 2. เด็กชายรวิพล หลักทอง 3. เด็กชายสุทัศน์ แฮน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:07   อ่าน 221 ครั้ง