ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 59 เจริญวิทยาเกม
10 ต.ค. 57 ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์
โรงเรียนเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้
29 ก.ย. 57 ถึง 04 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64
โรงเรียนเจริญวิทยา ได้ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
โดยส่งทั้งหมด28รายการ
12 มี.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 57 สอบวัดผลปลายปีประจำปีการศึกษา๒๕๕๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สอบในวันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕
สอบในวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗