ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธงชัย ค้อโนนแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2011
ปรับปรุง 07/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 366361
Page Views 413556
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานโรงเรียน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
3 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
8 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
10 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
11 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
12 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
15 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
17 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
20 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
23 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
24 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
27 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
36 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
59 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว 02-599-1959
60 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
61 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
63 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
65 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
67 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
94 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
96 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
98 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
112 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
113 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
114 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
115 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
116 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
118 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
120 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
130 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
131 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
132 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566
140 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี