ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธงชัย ค้อโนนแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2011
ปรับปรุง 22/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 348025
Page Views 390413
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานโรงเรียน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
7 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
8 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
12 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
14 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
17 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
18 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
20 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
21 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
23 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
25 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
32 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
39 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
48 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
52 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
59 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
61 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
65 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
72 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
90 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
94 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
95 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
98 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
114 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
115 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
116 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
121 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
130 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566
140 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี