ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธงชัย ค้อโนนแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2011
ปรับปรุง 03/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 357702
Page Views 402613
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานโรงเรียน
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
8 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
10 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
12 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
13 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
20 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
21 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
22 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
24 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
32 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
36 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
38 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
48 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
51 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
59 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
62 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
65 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
69 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
73 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
74 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
76 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
77 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
80 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
81 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
82 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
86 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
88 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
89 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
91 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
92 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
94 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
96 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
98 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
99 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
101 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
112 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
113 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
114 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
115 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
118 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
120 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
122 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
130 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
131 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
132 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566