ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่
แผนที่
แผนที่
ทางธัญญะบุรี
==>รถเมลล์ปรับอากาศ รังสิต-มาลีรมย์5 ต่อรถ สาย รังสิต-คลอง13
==>รถตู้ รังสิต-ราชมงคง ต่อรถ สาย รังสิต-คลอง13

ทางคลองหลวง
==>รถเมลล์สาย รังสิต-คลอง13